Langfredag

Langfredag er dagen da Jesus døde på korset. Først ble han tatt til fange i Getsemanehagen (Lukas 22,47-53), så ble han ført fram for det høye rådet (Lukas 22,63-71), deretter for Pilatus (Lukas 23,1-7) og så for Herodes (Lukas 23,8-12). Til slutt ble dommen felt av Pilatus og dommer var at Jesus skulle korsfestes. (Lukas 23, 13-24), Jesus ble korsfestet, og han døde på korset og ble gravlagt. (Lukas 23,26-56). Langfredag er også den første dagen da Jesus var død.

%d bloggere liker dette: