Litt om steder i norge

Her skal det stå skrevet om flere plasser i landet vårt fra land og sjø og til fjellet.